петък, 31 март 2017 г.

Решен е проблема с лекарствата за лечение на Хепатит Б

               

В списъка на лекарствените продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК (Приложение № 1 на ПЛС), бе включен лекарствен продукт с по-ниска цена от лекарствения продукт Viread, предназначен за лечение на Хепатит Б. 


Това налага новият лекарствен продукт да бъде заплащан напълно, а за останалите подобни продукти здравноосигурените лица да доплащат. От новия лекарствен продукт с по-ниска цена на българския фармацевтичен пазар не бяха осигурени количества, което доведе до напрежение сред пациентите, които би трябвало да доплащат разликата в цената на Viread.

Лекарственият продукт Viread

По изрично настояване на НЗОК, съвместно с компетентните институции, новият лекарствен продукт, който не е наличен в аптеките в страната, бе заличен от списъка до осигуряването на регулярен внос на същия. Тази промяна ще бъде отразена в актуализацията на Приложение № 1 на ПЛС, към 02.04.2017 г. Решението е с предварително изпълнение.
В следствие на това, лекарственият продукт Viread, считано от 01.04.2017г., отново става референт и ще се заплаща напълно от НЗОК, което е отразено в актуализирания аптечен софтуер.


Здравноосигурените лица, на които валидността на рецептите с предписан им Viread позволява, могат да получат от аптеките лекарствения продукт от 01.04.2017 г., когато той отново ще бъде напълно заплащан от НЗОК.


 Информационна агенция "Фокус"

0 yorum:

Публикуване на коментар

Всеки може да коментира по статията.