КОНТАКТИ

haberbg@gmail.com

Нашите читатели могат да ни изпратят материали като новини,снимки,коментари така и  свой сигнали . 

Отговорността на изпратените материали  е на автора!
 © HABERBG
  Новините с два езика...
________________________________

********************************************